Κάντε τις επιλογές σας απο τον πίνακα αριστερά και όταν θα είσαστε έτοιμοι πατήστε το button "δείτε το πλαίσιο"